top of page

KULLANIM ŞARTLARI

 1. GİRİŞ
  İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda “Koşullar” olarak anılacaktır). müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte “Veri Gizliliği Politikası” olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi
  olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası müşteri için geçerli olacaktır.

 2. BİLGİLERİMİZ
  İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Bagdat Caddesi Mine Apt. B Blok No: 1 Caddebostan Istanbul TURKEY, adresinde yerleşik, 378230 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Tescilinde kayıtlı ve 9960059923 numarasıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan NOTT BLUR Tekstil Ithalat Ihracat Ltd Sti tarafından NB ismiyle gerçekleştirilir.

 3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ
  Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. NB ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. müşteri internet sitesini kullandığında NB ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşterinin ilgisini açık şekilde NB’ye beyan etmesi halinde, NB en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla müşteriyi bilgilendirebilir.

 4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
  İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; müşteri;

İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; NB’nin böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, NB’nin siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
NB’ye doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda NB’nin bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini
kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü NB’ye vermediği hallerde, NB siparişi tamamlamayabilir. müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

 1. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ
  Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

 2. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
  Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır (“Sipariş Onayı”). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu (“Teslimat Onayı”) müşteriye bildirilir.

 3. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
  Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, NB müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı NB müşteriye iade eder.

 4. SİPARİŞİN REDDİ
  NB’nin internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. NB kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya müşteriye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. NB, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

 5. TESLİMAT
  NB, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen
  siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin NB’nin kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, NB; müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en
  aza indirmek için önlemler alır. NB kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, müşteri NB’ye ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. Sanal hediye kartı, müşterinin siparişini verdiği zaman müşteri tarafından belirtilen tarihte gönderilecektir. müşteri tarafından belirlenen tarihte teslim edilecek sanal hediye kartı dışında, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz. müşteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde NB’nin teslimat personelini veya NB’nin temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. NB, müşterinin evine veya eşyalarına Zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya Zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. NB’nin ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için NB sorumlu tutulamaz. İşbu Koşullar bağlamında, “teslimat” veya “teslim edildi” durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir. Sanal hediye kartı; Hediye Kartı’na ilişkin Hüküm ve Koşullara uygun olarak ve her durumda sanal kartın teslimat tarihinde, müşteri tarafından belirtilen e-mail adresine teslim edilecektir.

 6. TESLİM EDEMEME HALİ
  Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için NB ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de NB’den kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için NB ile iletişime geçmezse, müşterinin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (NB’nin sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) NB, müşteriden aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. müşteri,
  Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve NB’nin bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. Bu madde, sanal hediye kartlarının teslimatı Hediye Kartı’na ilişkin Hüküm ve Koşullar ile
  yukarıdaki 9 madde hükümlerine tabi olması sebebiyle sanal hediye kartına uygulanmaz.

 7. RİSK VE MÜLKİYET
  NB’nin belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar NB’nin sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye
  tesliminden itibaren müşteriye geçer.

 8. FİYAT VE ÖDEME
  Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. NB internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda NB, müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. NB müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, NB ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış
  işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, müşterinin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına “Hesabım” bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Aynı şekilde, müşteri, siparişinin tamamını ya da bir kısmını NB hediye kartı ile ödeyebilir. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için müşterinin kredi kartı bilgileri şifrelenir. NB müşterinin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, NB tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. müşteri “Ödeme Onayı” düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya hediye kartı veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun NB’ye ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı NB yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

 9. FATURA
  Fatura düzenlenir ve müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. NB, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

 10. HEMEN ÖDE
  Hemen Öde özelliği (bundan sonra “Hemen Öde” olarak anılacaktır) müşterinin her satın almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. Hemen Öde, Sepeti Görüntüle bölümünde müşterinin erişimine sunulur. Hemen Öde seçeneğini kullanmak için müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini kaydetmelidir. müşteri, herhangi bir siparişinde “Kart bilgilerimi kaydet” seçeneğini tıklayarak NB tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle kart sahibinin adı ve
  kartın son kullanma tarihi kaydedilir. müşterinin, kart bilgilerini kaydetmek ve Hemen Öde özelliğini kullanmak için Veri Gizliliği
  Politikasını ve Koşulları kabul etmesi gerekecektir. müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde, satın alımlarda ödemenin, bu
  özelliğe bağlı karttan alınması hususunda NB’yi yetkilendirir. Kart kullanımı, her durumda müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir. Hemen Öde özelliğinde müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir, ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. müşteri, birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa, bilgileri en son kaydedilen kart “Tercih Edilen Kart” olacaktır ve varsayılan olarak Hemen Öde alışverişlerinin ödemesi buradan tahsil edilecektir. Ancak, müşteri internet sitesinin Hesabım bölümünde Tercih Edilen Kartı her zaman değiştirebilir. Hemen Öde özelliğini kullanmak için, müşterinin tek yapması gereken Alışveriş Sepeti bölümünde görülen “Hemen Öde” düğmesini tıklamaktır. Düğmeye bastıktan hemen sonra satın alma işlemi için teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini içeren bir ekran görünecektir. Bu ekranda görünen bilgiler değiştirilemez, bu sebeple şayet ekranda hatalı bilgi varsa, müşteri satın alma işlemini tamamlamamalıdır. Farklı bilgiler kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirmek için, müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmamalıdır. İnternet sitesinin Hesabım bölümünden Hemen Öde ile bağlantılı Tercih Edilen Kart değiştirilebilir.

 11. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA
  İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, müşteriden yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

 12. KATMA DEĞER VERGİSİ
  Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

 13. İADE POLİTİKASI
  1. Kanuni Cayma Hakkı
  müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. (aşağıdaki madde 17.2’de belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç
  olmak üzere). Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını NB’ye, yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. müşteri, NB’yi info@lnour.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. müşterinin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair NB’yi bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.2 maddesine uygun olarak herhangi bir NB mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir. müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan ya da info@lnour.com adresine e-posta göndererek NB’ye ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler NB’nin seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, NB’nin maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve NB tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız
  (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, NB tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden NB kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
  Buna ek olarak; NB tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde NB tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

Cayma hakkını kullanmanın sonuçları
Müşterinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.2’de aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, NB, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (NB’nin sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder. NB, müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. müşteri, NB’ye ürünleri Türkiye’deki herhangi bir NB mağazasında veya NB tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

17.2 Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için
geçerlidir, cayma hakkının istisnaları)
Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz:

Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara
ilişkin sözleşmeler
Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.)
teslimine ilişkin sözleşmeler.
Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir
makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı NB, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı NB’ye ödemek durumunda kalabilir.
müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle NB’ye iade etmelidir. Her halde müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir. müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi müşteri ile paylaşılacaktır.

İADELER
a) NB mağazasında iade
müşteri, herhangi bir ürünü, iade etmek istediği ürün grubunun aynısına sahip olan, ürünü aldığınız ülkedeki herhangi bir NB mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, müşteri mağazaya gitmeli ve ürünü ve onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv
mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır.

 1. b) Kargo yoluyla iadeler

NB’nin belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla müşteri, NB’ye ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki “İADELER” bölümünde yer alan talimatlar uyarınca müşteri,
ürünü aynı paket içinde göndermelidir. NB, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup
olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin NB’ye bildirildiği tarihten
itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde NB’ye iade etmenin risklerinden müşteri sorumludur.

Ayıplı iade durumunda müşteri ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile NB’nin belirlediği kurye ile veya teslimat
ülkesindeki bir NB mağazasına iade etmelidir. NB iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla müşteriye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Mutad uygulama olarak geri ödeme
veya ürünü değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa zamanda ve her halükarda, NB’nin ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin müşterinin hakkı olduğunu e-posta yoluyla müşteriye bildirdiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılmaktadır. Ayıp
sebebiyle iade edilen ürünlerde, ayıp bulunduğu takdirde, müşteriye; ürüne ilişkin bütün ödemeler, müşteriye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. müşteriden alınan paranın geri ödemesi
daima siparişin ödemesini yapmak için müşterinin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.

 1. SORUMLULUK VE FERAGAT
  İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin NB’nin sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:

NB’nin ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;

Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet;

NB’nin sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın NB için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar.

NB, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve Zarar için müşteriye karşı sorumludur. NB işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve Zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve Zarardan NB sorumlu değildir. Bir kayıp veya Zararın meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem NB hem de müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde müşteri bunu NB ile konuştuysa, kayıp veya Zarar öngörülebilir addolunacaktır. NB, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. NB sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. müşterinin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, NB herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili NB’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik NB’nin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. müşteriye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak NB’nin sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde
yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller “göründüğü gibidir” ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, NB hukuki yükümlülükleri uyarınca, müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde
olmasından sorumlu olur: (i) ürünler NB’nin verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden
makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. Nb, bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti NB’nin sorumluluğu kapsamında değildir. NB’nin sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. NB’nin yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR
  müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima NB’ye veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. müşterinin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde NB’nin veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

 2. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR
  müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran
  sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi
  saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. NB, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için
  ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.
  NB, müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak Zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya Zarardan sorumlu tutulamaz.

 3. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR
  NB’nin internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu NB’ye ait değildir. Benzer şekilde, bu
  tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya Zararın yükümlülüğünü NB üstlenmez.

 4. YAZILI İLETİŞİM
  Mer’i mevzuat, NB’nin müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. müşteri, internet sitesini kullandığında, NB ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine
  bildirimler koyarak NB, müşteriyi bilgilendirir. müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye
  elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez.

 5. BİLDİRİMLER
  NB’ye sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. müşteri, madde 22’ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, müşterinin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla NB’nin müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim,
  internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

 6. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ
  NB ve müşteri arasındaki bu Sözleşme, NB ve müşteriyi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Ancak müşteri, NB’nin madde 17.4’teki garantisini ürünü edinen kişiye devredebilir. NB, müşteriden garantinin devredildiği kişinin, ilgili ürünün o an itibariyle sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir, örneğin, satın almaya ilişkin kanıt sunma ya da ilk Alıcıdan ya da sonraki Alıcılardan (geçerli durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya mektup zinciri alma gibi kanıtlar kabul edilebilir. NB, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler tüketicinin olarak yasal haklarını ve Sözleşme dâhilindeki haklarını etkilemez ya da NB’nin müşteriye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.

 7. MÜCBİR SEBEPLER
  NB’nin kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan NB sorumlu veya yükümlü tutulamaz. NB’nin kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan
edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel
nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.
Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.
Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya
kısıtlamaları.
Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar.
Herhangi bir Sözleşme dahilindeki NB’nin herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem NB’nin yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. NB, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

 1. FERAGAT
  NB’nin Sözleşme süresince, müşterinin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve müşterinin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki
  Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.

 2. BÖLÜNEBİLİRLİK
  İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

 3. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ
  NB, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya NB’den ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik müşterinin yasal haklarını etkilemez.

 4. YETKİLİ MAHKEME
  NB zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından
  veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. NB ile müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

bottom of page